Proste dyktanda całymi nutami

dyktanda zaczynające się od dźwięku sol (g1), w których uczeń ma zauważyć czy dźwięk się powtarza, czy jest ruch sekundowy, czy skok o tercję

dyktanda zaczynające się od dźwięku mi (e1), w których uczeń na zauważyć czy dźwięk się powtarza, czy jest ruch sekundowy, czy skok o tercję

dyktanda zaczynające się od dźwięku do (c1), w których uczeń na zauważyć czy dźwięk się powtarza, czy jest ruch sekundowy, czy skok o tercję lub o oktawę.

dyktanda zaczynające się od dźwięku re (d1), w których uczeń ma zauważyć czy dźwięk się powtarza, czy jest ruch sekundowy, czy skok o tercję

Proste dyktanda z pustymi taktami do uzupełniania