Skrypty, zestawy materiałów pomocniczych do użytku wewnątrzszkolnego:

 

Skrypt naukowy

Tytuł:EDUKACJA TANECZNA W PROCESIE WYCHOWAWCZYM”

1. MIEJSCE TAŃCA W PROCESIE WYCHOWAWCZYM

Część A          Wychowanie w literaturze

Część B.         Czynniki warunkujące skuteczność pracy wychowawczej

Część C.         Cele wychowania i pedagogiczne środki oddziaływania na wychowanka

2. EDUKACJA TANECZNA W PROCESIE WYCHOWANIA

Część A.          Definicje pojęć

Część B.         Taniec elementem kultury narodowej

Część C.         Ruch  w rozwoju psychofizycznym

Część D.         Taniec w praktyce szkolnej

Część E.         Wychowanie a kształtowanie postawy twórczej

 

Scenariusz przedstawienia:

 

Edukacja Taneczna: